Notice

blog-post

When We Unite to End TB, We Can End TB!

World TB Day 2016 is being celebrated in Nepal amidst various events and activities across the country. National Tuberculosis Centre (NTC) through Ministry of Health and Population organized an eve...

blog-post

TB REACH कार्यक्रम र मेरा तिता मिठा अनुभवहरु

बिक्रम थापा - TB REACH कार्यक्रम अन्तर्गत मोबाईल भ्यान लिएर २२ जिल्ला घुम्दै सेवा घरदैलोमा पुर्याउदाको अनुभब ब्यक्त गर्दै 

स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा सामाजीक बिकास मञ्च (HERD)...