Our Team

Prakash Adhikari

Finance Officer

Prakash Adhikari

Finance Officer

Sushila Kumari Moktan

Office Executive

Sushila Kumari Moktan

Office Executive

Kiran Raj Devkota

Administration Officer

Kiran Raj Devkota

Administration Officer

Santosh Pudasaini

Documentation Officer

Santosh Pudasaini

Documentation Officer